Witraże Duszy

Oddajemy do Waszych rąk nasze opowieści. Wszystkie historie, które usłyszycie na tej płycie są prawdziwe, choć czasem brzmią jak bajki. Bez względu na to, co przynosi los, warto wierzyć, kochać, mieć nadzieję. “Witraże Duszy” są wyrazem tej nadziei. Praca nad stworzeniem tej płyty była ogromnym wyzwaniem. Wymagała zmierzenia się z samym sobą, z przeszłością. Wymagała też pokory – nagrywaliśmy ją w warunkach więziennych – bez studia, mikrofonów, odpowiedniego sprzętu. To nasza rzeczywistość, nie da się od niej uciec, usłyszycie ją, więc – bądźcie wyrozumiali. I choć nie wszystko da się pokonać, choć niczego nie da się zapomnieć, te opowieści i muzyka stały się ziarenkiem, z którego kiedyś, być może, wykiełkuje coś naprawdę pięknego i dobrego.

Kilka fragmentów na zachętę słuchania :)

Opowieści i płyta powstały w ramach projektu „Ostatni Zakręt” realizowanego przez Fundację “Oni To My” we współpracy z osadzonymi z Aresztu Śledczego w Hajnówce w 2018 roku. Autorką i koordynatorką projektu jest Natalia Gierasimiuk. Pracę nad stworzeniem i opracowaniem opowieści poprowadziła Katarzyna Jackowska-Enemuo. Ostateczna koncepcja, a także wybór, aranżacja i częściowo autorstwo muzyki oraz projekt okładki są dziełem Uczestników projektu.

  1. SEN Michał В., opowiada Katarzyna Jackowska-Enemuo
  2. STUDNIA Jakub J., opowiada Paweł В.

WIELE GESTÓW. Sł. Paweł В., muz. Jacek Hałas

  1. O CZEKANIU. Maciej Т.

BALLADA O BIAŁYM DYMIE. Sł. Mirosław Hrynkiewicz, muz. Michał Lorenc

  1. TKACZKA Robert D.

PODAJ MI DŁOŃ. Sł. i muz. Paweł В.

  1. WĘDRÓWKA. Paweł В.

TANGO O PÓŁNOCY. Sł. Paweł В., muz. Katarzyna Jackowska-Enemuo

  1. KOWAL I ŚMIERĆ. Jewgenij Czeszyrko, opowiada Katarzyna Jackowska-Enemuo

BALLADA O ŻNIWNEJ KRÓLOWEJ. Sł. Mirosław Hrynkiewicz, muz. Michał Lorenc

Wydawca:

Fundacja na Rzecz Budowy Otwartego Społeczeństwa ONI TO MY https://onitomy.org

Publikacja współfinansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości RP, w ramach projektu „Ostatni Zakręt”.