Wycinanka

Białoruska Wycinanka.Klub Integracji Społecznej w Dubiczach Osocznych Беларуская Выцінанка Клуб Грамадскай Інтэграцыі ў Дубічах Асочных

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП

Projekt „Wieczorki Białoruskie współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji.