Wyjazdowe lekcje j. białoruskiego

Edukację Regionalną najlepiej prowadzić w regionie, poznając kulturę, tradycję, język.

Wyjazdowe lekcje języka białoruskiego dla młodzieży uczącej się ojczystego języka mniejszości.

Podczas wyjazdu również warsztaty. Tworzenie lalki-motanki Podróżki/Podróżniczki

Рэгіянальную адукацыю найлепш праводзіць будучы ў рэгіёне, пазнаючы культуру, традыцыі, мову.

Выяздныя ўрокі беларускай мовы для моладзі, якая вучыцб родную мову меншасцію

Падчас выезду таксама майстар-класыю Выраб лялькі-матанкі Спадарожніцы

Праект „Беларускія вячоркі ” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП

Projekt „Wieczorki Białoruskie współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych I Administracji.