Tradycyjnie

NATURAlnie Hajnówka w tradycyjnym wydaniu świetlic podwórkowych.❤️ Dziś dzieciaki ze sportowej, filmowej, teatralnej i tradycyjnej wspólnie zgłębiały tradycje. Było….. Muzeum zwiedzanie, makatek malowanie, chodników tkanie, ręczników podziwianie, filmu oglądanie, do zdjęć pozowanie, uśmiechów przez maseczki rozdawanie… 

Wyjazd do Muzeum w Bielsku Podlaskim odbył się w ramach projektu „NATURAlnie Hajnówka”, współfinansowanego przez Urząd Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. (projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.)