COP szkolenie 1

O różnych formach odpłatnej działalności statutowej organizacji pozarządowych, o uprawnieniach i obowiązkach, o tym na co uważać by nie narobić sobie kłopotów była mowa podczas dzisiejszego spotkania.

Kolejne spotkanie, poświęcone przedsiębiorczości społecznej już w poniedziałek 10 sierpnia o godz. 16 (sala nr 12 UM Hajnówka)

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „NATURAlnie Hajnówka”, współfinansowanego przez Urząd Miasta Hajnówka w ramach realizacji zadań publicznych w sferze rewitalizacji, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działań na rzecz organizacji pozarządowych w 2020 r. (projekt „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.)