Anioły dla Biblioteki

Każda biblioteka ma swojego Anioła-Stróża (niektóre nawet po kilka-kilkanaście-kilkadziesiąt). Ale Anieli nigdy za dużo. Mogą się zjawiać w każdej postaci. My malowaliśmy na szkle (tradycyjna technika bardzo popularna jeszcze do niedawna na białorusko-polskim pograniczu). Biblioteka w Dubiczach Cerkiewnych ma nowe Anioły i mnóstwo kwiatów. Wspólnie rozpoczęliśmy Tydzień Bibliotek.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego