Bajanie – Bajek opowiadanie

Bajki o Wiośnie, o Słońcu, o Ziemi, o przesileniu wiosennym, o tym, w co warto wierzyć.

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze. Gość Katarzyna Jackowska-Enemuo

– wiosenne wierzenia ludów słowiańskich

projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego