Wieczorne Bajania

W naszym ulubionym DD Wieczorne Bajania – bajek rozmaitych opowiadanie i piosenek śpiewanie ze wspaniałą Katarzyną Jackowską-Enemuo – wiosenne wierzenia ludów słowiańskich

projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego