Зорка – Дубна / Gwiazda – Dubno

Дубна, першы з цыклу вечароў прыгатавання да калядавання. Аднова старай і стварэнне новай Каляднай Зоркі. У групе праца спорыцца. Гаманліва і весела.

* Dubno, pierwszy z cyklu wieczorów przygotowujących do kolędowania. Renowacja starej i tworzenie nowej gwiazdy kolędniczej. W grupie robota idzie sprawnie, ładnie i wesoło.

Праект „Беларускаія Вячоркі” суфінансаваны Міністэрствам Унутраных Спраў і Адміністрацыі РП / Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji