O Ręczniku mowa

Ręcznik Ludowy

Jak niegdyś nasze babcie, wspólnie wieczorkujemy. Podlaski ręcznik ludowy towarzyszył mieszkańcom od narodzin poprzez chrzciny, ślub, wesele aż do ostatniego momentu życia. Spotkanie ze znawczynią Ręcznika Ludowego Aliną Dębowską w DDP w Hajnówce.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji