Kara śmierci

10 października – Europejski Dzień przeciwko Karze Śmierci

Kara śmierci w Polsce – najwyższy wymiar kary stosowany nieprzerwanie od początków powstania państwa polskiego, w okresie zaborów przez trzy państwa zaborcze (z wyjątkiem Rosji od rewolucji lutowej do październikowej w 1917), aż do końca lat 80. XX wieku. Zniesiona w prawie karnym w 1998 roku, ostatecznie zaś, we wszystkich okolicznościach – w tym w okresie wojny – w 2013 roku.

DSC_7970-11

Przez poprzednie lata na śmierć skazano wiele osób . Część z nich była zupełnie niewinna.

Postulat przywrócenia kary śmierci podnoszony jest przez niektóre partie polityczne.

W 2004 odsetek popierających ten rodzaj kary wynosił w polskim społeczeństwie 77%. Według badań CBOS poparcie dla kary śmierci w Polsce w maju 2011 roku wynosiło 61%. Jej przeciwnicy stanowili 34% ankietowanych (źródło: Raport z badania CBOS BS/60/2011). W marcu 2007 poparcie wynosiło 63%, dezaprobatę dla tej idei wyraziło 31% badanych.

Karze śmierci było poświęcone spotkanie w AŚ w Hajnówce.

DSC_7976-11 DSC_7972-11