Kobiece ręce potrafią wszystko

Kobiece ręce potrafią wszystko. Kolejna grupa miłośniczek rękodzieła w Dubiczach Cerkiewnych. Temat – kwiaty, piękno natury. Zdolne ręce.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego