MMM w Szostakowie

MMM (Mobilna Manufaktura Mydła) odwiedziła DDP w Szostakowie. Mydło – nie powidło.