Mój przyjaciel Pies

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli miasta Hajnówka do udziału w Konkursie Plastycznym „Mój przyjaciel Pies”
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-9 lat (ograniczenie wiekowe nie dotyczy kategorii III).

Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:
• kategoria I: uczestnicy w wieku 4-6- lat
• kategoria II: uczestnicy w wieku 7-9 lat
• kategoria III: uczestnicy ze szkół specjalnych
Prace wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do dnia 31.08.2019 r. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka (II piętro pokój nr 202).
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane podczas Festynu rodzinnego „Pies – nie zabawka”.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy – termin i miejsce podamy wkrótce.