Nagroda NCK za Wieczorki Białoruskie

W dniach 19-22 października laureaci konkursu Narodowego Centrum Kultury Odkryj Swój Skarb wzięli udział w wizycie studyjnej w Ośrodku Pogranicze w Sejnach i Krasnogrudzie. Tegoroczną, piątą edycję konkursu Odkryj Swój Skarb poświęciliśmy bogactwu językowemu Rzeczpospolitej. Do Sejn i Krasnogrudy Narodowe Centrum Kultury zaprosiło osoby działające na rzecz pielęgnowania lokalnego dziedzictwa językowego z różnych zakątków kraju – reprezentowane były m.in. gwary warmińska, pałucka, język łemkowski, czy gwary/języki wschodniosłowiańskie Podlasia. (za NCK)

Nasza Fundacja jest laureatem Konkursu Odkryj Swój Skarb (po raz drugi), tym razem doceniono nas za promowanie języka białoruskiego.

https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/wizyta-studyjna-laureatow-konkursu-odkryj-swoj-skarb-w-osrodku-pogranicze-w-krasnogrudzie