Niebawem

Teatralnie i z zabawą. Świetlica działa. zabawa trwa.

Zadanie publiczne pn. „NATURAlnie HAJNÓWKA” współfinansowane z dotacji Burmistrza Miasta Hajnówka, realizowane w ramach projektu „Hajnówka OdNowa. Kooperacja w rewitalizacji – doświadczenia z Reggio Emilia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.