Garażówa dla Kubusia

Regulamin Wyprzedaży Garażowej
1. Wyprzedaż odbywa się 05.07.2020, w godz. 11:00 – 15:00 w Parku miejskim w Hajnówce
2. Organizatorem Wyprzedaży jest Fundacja Oni to My
3. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
4. W Wyprzedaży Garażowej w roli sprzedawcy mogą wziąć udział wszyscy chętni, z wyjątkiem firm zajmujących się profesjonalną sprzedażą.
5. Celem Wyprzedaży jest wymiana przedmiotów przyniesionych przez uczestników. Rzeczy można również odsprzedać lub oddać.
6. Podczas wyprzedaży można sprzedawać dowolne przedmioty. Zabroniony jest handel przedmiotami niebezpiecznymi (np. petardami), niedopuszczonymi do sprzedaży, wymagającymi koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe) lub których posiadanie jest niezgodne z prawem.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzedawane rzeczy i zawarte transakcje.
8. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością uczestników wyprzedaży, pochodzące z ich domów. Rzeczy mogą być nowe (nieudane zakupy/prezenty) i używane. Sprzedawane przedmioty nie są opodatkowane, o ile są w posiadaniu sprzedającego min. pół roku i zysk ze sprzedaży nie przekroczy 1000 zł.
9. Nie posiadamy wieszaków i innych rzeczy służących do rozkładania towarów, dlatego prosimy o zaopatrzenie się we własne. Po zamknięciu swojego stanowiska, trzeba zostawić porządek i zabrać ze sobą wszystkie rzeczy, które nie zostały sprzedane.
10. Wystawcy mogą organizować własne stoiska od godziny 10:30 z zachowaniem norm związanych z COVID 19 (odstęp, dezynfekcja itp)
11. Na terenie przy obiekcie można zaparkować tylko na czas rozładunku oraz załadunku towarów. W godzinach wyprzedaży należy przeparkować samochód poza teren parku
12. Uczestnictwo w wyprzedaży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem uczestnika przez organizatora. Zdjęcia będą miały na celu tylko oddanie charakteru imprezy.
13. Udział w Wyprzedaży oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje organizator.

Do Wyprzedaży dołącza Kubusiowy Kiermasz Ciast od hajnowskich biegaczy Hajnówka biega

Wyprzedaż się rozrasta. Do naszej Garażówy dołącza Borysówka – Wieś Drewniana. Im nas więcej, tym większa suma zasili Kubusiową skarbonkę www.siepomaga.pl/Kubus

Dochód z wyprzedaży garażowej można w całości lub w części przeznaczyć na pomoc dla Kubusia Suchodoły, który walczy z ciężką chorobą SMA

 

Projekt „EKO-Rewolucja” współfinansowany przez Urząd Miasta Hajnówka