Pisankowo

Czyże. Chwilę przed świętami. Pisanki nad pisankami. Na wybitki jak znalazł.