Pomaganie przez tworzenie

Dubicze Cerkiewne. Twórczy i pracowity wieczór. Rękodzieło na rzecz Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego