Struny…

Młotki, gwoździe, nicie. Bardzo głośna lekcja.Zabawa na maxa

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego