Ręcznik Życia

Ręcznik / Ręczniki Życia wykonane przez kobietki z gm. Dubicze Cerkiewne.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.