Od rana do nocy

Pracowity dzień, próby, występy… Dziś spektakl „Pani Zima” najpierw obejrzeli uczniowie szkoły w Dubiczach Cerkiewnych, a potem dorośli uczestniczący w spotkaniu organizowanym przez Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych

Spektakl powstał w ramach projektu „Wieczorki Białoruskie” (współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) we współpracy z GOKSiR w Dubiczach Cerkiewnych