Ryciny

Ryty w piance. Dubicze Cerkiewne i zdolna młodzież. Białoruskie ornamenty własnoręcznie wykonane.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego