Wstążeczkowo

Wstążeczkowo w Dubiczach Cerkiewnych. Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego