Szkolimy kadrę

Dużo robimy różnych rzeczy z dziećmi i młodzieżą. Ale również z dorosłymi. Tym razem uczyliśmy przedszkolanki, które potem przekażą wiedzę i umiejętności swoim wychowankom.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego