Tulipany, bez i inne

Warsztaty wstążkowe. Cuda kobiecymi rękami wykonane. Piękno natury.

Dubicze Cerkiewne.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego