Torbowania c.d.

Dzień kolejny warsztatów w Gospoda Pod Żubrem.