Wieczorki Białoruskie

Czeremcha, lekcja języka białoruskiego. Temat: „Białoruskie feng shui”, czyli słomiany pawuk.