Wycinanka

Урокі беларускай мовы ў Гарадку. Тэма – Беларуская Выцінанка. Дрэва Жыцця.

Projekt „Wieczorki Białoruskie” współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.