Zaproś nas do Swojej BAJKI

Bajki NGO – opowiadane, pokazywane, dopytywane. O działalności naszych organizacji można opowiadać godzinami. Każda ma na swoim koncie dużo ciekawych działań.
Dziękujemy Gminnemu Centrum Kultury w Dubinach za możliwość skorzystania z lokalu w Chytrej
Dziękujemy

Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach

za udostępnienie sprzętu nagłaśniająco-projekcyjnego

Dziękujemy przedstawicielom organizacji i grup nieformalnych za możliwość poznania Waszych Bajek.